Πλύσιμο των αεροπλάνων μας 

FOTO ALBUM

 


Κάντε CLICK  στο εικονίδιο για να μεγαλώση.


Το πλύσιμο των αεροσκαφών μας  που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου 2003 και ώρα 12.00 στο LGSA

           

Aeroclub of Chania  EVENTS


Created by @Aeroclubofchania  E-mail address   info@aer.gr